Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Αναστάσιμη προσευχή

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος.
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον,
Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν
και την Αγίαν σου Ανάστασην
υμνούμεν και δοξάζωμεν
Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά Σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην.
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την Ανάστασην Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.
Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,
Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.

* Η αναστάσιμη (πασχαλινή) προσευχή λέγεται για 40 ημέρες, δηλαδή μέχρι της γιορτής της Αναλήψεως του Κυρίου (φέτος είναι στις 9 Ιουνίου).
** Οι πιστοί, για 40 ημέρες, αντί άλλων χαιρετισμών λένε τα εξής:
- Χριστός Ανέστη!
- Αληθώς Ανέστη (ή Αληθώς ο Κύριος)!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου